Kluba malucha Piccolo w Grójcu

REGULAMIN SALI ZABAW

1.    Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat
2.    W trakcie pobytu na Sali Zabaw dzieci pozostają pod ścisłą opieką dorosłych (pełnoletnich) opiekunów. Nie jest możliwe pozostawienie dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa.
3.    Samodzielne pozostawienie dziecka od 5-go roku życia możliwe jest wyłącznie na własną odpowiedzialność opiekunów. Dzieci poniżej 5-go roku życia nie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw bez ścisłego nadzoru pełnoletniego opiekuna.
4.    Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
5.    Dzieci mogą przebywać na Sali zabaw wyłącznie w skarpetkach – również latem. Opiekunowie mogą przebywać na Sali zabaw w ochraniaczach na buty lub skarpetkach.
6.    Dzieci nie mogą mieć na Sali zabaw jakichkolwiek ostrych lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych dzieci, przedmiotów, w tym okularów, zegarków, biżuterii.
7.    Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz wprowadzania zwierząt.
8.    Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bądź zagubione.
9.    Na Sali Zabaw bezwzględnie zabrania się:
a.    Wspinania po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej,
b.    Wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię
c.    Wchodzenia na obszary wyłączone z zabawy,
d.    Niszczenia konstrukcji, zabawek i innych elementów wystroju i wyposażenia,
e.    Wchodzenia do basenu z piłeczkami dzieci noszących pampersy,
f.    Popychania innych dzieci
g.    Wynoszenia piłeczek z basenu,
h.    Spożywania jedzenia i picia podczas zabawy.
10.    Podczas pozostawania dziecka samodzielnie, personel Sali Zabaw dba o jego bezpieczeństwo,
11.    Z urządzeń i zabawek znajdujących się na terenie Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
12.    Dziecko chore lub podejrzewane o chorobę, nie może być przyjęte do Sali Zabaw.
13.    Opiekunowie są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka, w przypadku stwierdzenia jego choroby.
14.    Opiekunowie są zobowiązani do poinformowania personelu placówki o wszystkich schorzeniach i niepełnosprawności dziecka, w szczególności o astmie, epilepsji, zaburzeniach słuchu lub mowy. Dziecko stale przyjmujące leki nie może być pozostawione w Sali Zabaw bez nadzoru opiekunów.
15.    Personel placówki ma prawo odmówić przyjęcia do Sali Zabaw dziecka, które może stwarzać zagrożenie dla innych dzieci.
16.    W razie wystąpienia jakichkolwiek wypadków lub zdarzeń losowych, w wyniku których zostanie pokrzywdzone dziecko, opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie zgłosić ten fakt personelowi Sali Zabaw na piśmie, a następnie przedstawić opinię lekarską.
17.    Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Sali Zabaw nie zostaną uznane za powstałe na terenie Sali Zabaw.
18.    Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci na mieniu i na osobie.
19.    Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka na Salę Zabaw przed dokonaniem płatności jest uważane za akceptację niniejszego regulaminu.
20.    Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

CENNIK

Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do Państwa potrzeb.Wychodząc naprzeciw Państwa wymaganiom oferujemy możliwość wykupienia różnego rodzaju biletów i karnetów.

więcej...

URODZINY

Urodziny są dla dziecka wyjątkowym wydarzeniem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ten dzień był prawdziwym świętem.

więcej...

KONTAKT

Chcesz się z nami skontaktować? Dowiedzieć się gdzie mieści się nasz Klub? Zapraszamy.

więcej...

SALA ZABAW

Zapraszamy na dzienną dawkę harców na plac zabaw z wygodami własnego domu.
Sala zabaw Na niepogodę i na specjalne okazje. Na spotkanie przygody i rówieśników.

więcej...